skip to Main Content
FOTO: NAKON IFTARA U KISELJAKU

U subotu, 16. Ramazana 1433. h.g./ 04. Oktobra 2012. godine, u noći Bedra, upriličen je iftar za mlade u Kiseljaku. Organizacioni odbor jepripremio 465 iftar a, a bilo je fascinirajuće vidjeti na jednom mjestu oko 460 postača, mladića i djevojaka u centru grada. Opšte je mišljenje, a na osnovu interesovanja do pred sami iftar, da je postojao organizacijski kapacitet na iftaru bi prisustvovalo i 1000 postača. Ono što je posebno važno istaknuti da su mladići i djevojke na iftar došli sa dvije općine ( Kiseljak i Kreševo) sa 34 mjesta gdje se klanja teravih namaz.

Naime, na predramazanskom sastanku Udruženja Ilmijje, 19. Jula, a na prijedlog koordinatora za edukacijske programe za mlade pri Medžlisu Kiseljak, donesena je zajednička odluka da se organizuje iftar za mlade u gradu Kiseljaku. Obzirom da je evidentirano da će se na 34 mjesta klanjati teravih namaz svi su imami na sebe uzeli obavezu da će do 12. ramazana evidentirati od 10 do 15 postača.

 

{AG}fotogalerija/iftar{/AG}

Do 16. ramazana se intenzivno radilo na pripremama. Od ideje do realizacije je prošlo 17 dana, a na samoj realizaciji ideje radilo je i bilo je uključeno 78 osoba. Važan dio posla obavilo je 15 imama Medžlisa IZ-e Kiseljak i 29 softa i teravih imama na evidentiranju i dolasku postača. Posebno treba istaći Mirzu ef. Biliča, Adnana ef. Bajraktarevića, Šaban ef. Šljivara i Irhama Čehajića koji su bili dio organizacijskog opdbora za pripremu iftara. Pored toga 23 pravna subjekta su učestvovala i pomogli što materijalno što u prehrambenim proizvodima. Nećemo ih spominjati iz razloga što su neki insistirali da se ne spominju i da njihova pomoć ne ide u javnost, a da i nekoga nenamjerno ne zaboravimo.

Svestranu pomoć pružio je i direktor O.Š. Kiseljak1 Saudin Dahija, OO SDA, OO SBiH i OO SDP, te načelnik općine Kiseljak, a posebna zahvaljujem Samiru Uzunoviču, Mustafi i Amelu Litriću.

Koristimo ovu priliku da uputimo najiskrenije izvinjenje mladima koji nisu imali mjesta. Plan nam je bio da postavimo 400 iftara, jer smo imali toliko stolica. Nakon što se prijavilo preko 50 više od planiranog broja desilo se da neki nisu imali stolice za sjeti, pa im se ovim putem najiskrenije izvinjavamo. Par propusta je bilo, ali oni što nešto rade i griješe.

Naši gosti na iftaru bili su Federalni ministar Kulture i sporta Selmir Kaplan i komadant Srebrenice Naser Orić, te predsjednik Udruženja KUPUJMO KORISTIMO DOMAĆE gosp. Admir Kapo i predstavnik fondacije BIGMEV Almir Mukača.

ANKETIRANJE MLADIH

Ovo okupljanje iskorišteno je i za anketiranje mladih. Anketa je trebala pokazati za koje edukacijske programe su mladi iz Kiseljaka i Kreševa zainteresovani, te animiranje za buduće projekte koje bude pokretao Medžlis i Omladinski klub pri medžlisu IZ-e Kiseljak.

Anketa je pokazala da bi mladi rado prisustvovali debati i tribina na neku islamsku temu, ali da bi predavanje radije slušali od vrsnih predavača. Pohađeli bi kurs sa islamskom tematikom, a od punuđenih kurseva najveći procenat se izjasnio za kurs Kurana i Islamske kulture i civilizacije.

Što se tiće volontiranja mladi bi rado volonitali za pomoć siromašnim porodicama i specijalnim ustanovama, te u čišćenju i uređivanju zelenih površina i harema naših mezarja.

Preko 90 % se isjasnilo da bi vrlo rado voljeli kampo vati u organizaciji Islamske zajednice.

Na pitanje: Da li smatrate da Islamska zajednica u BiH treba imati institucionalni edukacijski rad s mladima? Odgovor je bio DA u 100% procentu.

Back To Top