skip to Main Content
Izgradnja Vakufsko administrativnog centra u Kisaljeku

vak-adm-centar-kiseljakOdavno je postojala potreba za izgradnjom vakufsko-administrativnog centra Medžlisa IZ Kiseljak. Iako je finansijska situacija teška, članovi Izvršnog odbora Medžlisa skupili su snage i hrabrosti, te pokrenuli aktivnosti za ovaj projekat, čijom realizacijom će se, ako Bog da, trajno riješiti pitanje prostorija i sjedišta Medžlisa.

Budući da Medžlis trenutno koristi skromne i neuslovne prostorije imamske kuće džemata Kiseljak, ovaj se korak čini jednim od prioriteta rada ove institucije. Njihova je nakana naišla na podršku i od strane Vakufske direkcije na čijem je čelu mr. hafiz Senaid ef. Zajimović. Pošto će u sklopu ovog objekta biti i poslovni prostori, njihovim izdavanjem poboljšat će se materijalna situacija samog Medžlisa. Nakon što su dobili saglasnost za izgradnju objekta od nadležnih organa lokalne zajednice želi se radost podijeliti s kompletnom javnošću u Islamskoj zajednici. Objekat će se graditi u dvorištu Čaršijske džamije u Kiseljaku, te se Medžlis, ovom prilikom, zahvaljuje Džematskom odboru ove džamije na ustupljenoj lokaciji.

Objekat će imati prizemlje i sprat, a ukupna površina korisnog prostora iznosit će 470 m2. U objektu su predviđeni slijedeći sadržaji: tri poslovna prostora za iznajmljivanje, multifunkcionalna sala, obdanište za djecu, radne prostorije za potrebe uposlenih Medžlisa, sala za sastanke i biblioteka.

 

Tokom ramazana organizirat će se donatorski iftar….

O ovom značajnom poduhvatu predsjednik Medžlisa Admir Čeho kaže: „Objekat je projektovao Mustafa Kučuk, dipl.ing.arh., iz Fojnice, a u skladu sa previđenim sadržajima došlo se do aproksimativne cijene izgradnje objekta u iznosu od 827.200,00 KM . Radi se o mnogo novca koji nažalost, sami nismo u mogućnosti obezbijediti. Imamo jako dobru saradnju sa Vakufskom direkcijom, te uz čiju pomoć i saradnju krećemo s aktivnostima, a tražit ćemo pomoć i od institucija vlasti, te od određenih i međunarodnih organizacija koje pomažu razvoj Islamske zajednice u BiH. Na sjednici Izvršnog odbora od 23.06.2012. godine formirali smo i Građevinski odbor kojeg čine predstavnici Izvršnog odbora Medžlisa i naši privrednici. Ako Bog da, koncem trećeg kvartala ove godine, ukoliko bude sve po planu, pristupamo prvoj fazi izgradnje. Plan je da prvu fazu objekta završimo sopstvenim snagama, tj. uz pomoć naših vrijednih privrednika koji su kontinuirano pomagali sve dosadašnje naše aktivnosti, a vjerujem da ćemo ovu dobru saradnju  nastaviti, a sve s ciljem što boljeg uređenja i funkcionisanja naše Zajednice. Imamo sreću što je među nama jedan od najvećih vakifa na području našeg Medžlisa pa i šire, a to je firma „Orman“ d.o.o., u vlasništvu braće Senada i Nijaza Ormana, zatim firma „GRAKOP d.o.o. vlasništvu Šukrije Melezovića, „BOSMAN“, Osmana Jahića, „BUCOMERC“, Sahira Mustajbegovića, „AUTO CENTAR SMAJIĆ“, Samira Smajića, Standard „EM“, Zakira Selimovića, „MUZURI“, Velida Hodžića. Tu su i  drugi naši privrednici. Ako Bog da, tokom mubarek mjeseca ramazana planiramo organizirati donatorski iftar i pozvati privrednike, predstavnike političkih stranaka, kulturnih i drugih institucija i organizacija sa područja našeg Medžlisa i detaljno ih upoznati o ovom projektu. Pripremili  smo i knjigu vakifa za izgradu Centra, koju želim i ovim putem prezentovati i promovisati. Naravno,  u saradnji sa Vakufskom direkcijom, te u skladu s predviđenim Pravilnikom izraditi ćemo vakufname za sve donatore. U narednom periodu sve dodatne informacije o ovom projektu će zainteresovani moći dobiti i putem našeg  web portala (http://www.medzliskiseljak.ba). Budući da se radi o projektu ogromne važnosti za muslimane na području općine Kiseljak, apelujem na sve one koji su u mogućnosti i žele dati svoj doprinos realizaciji pomenutog projekta, uplatom donacije, mogu to učiniti putem dolje navdenih računa.“

Žiro računi za uplatu donacija:

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

Primaoc: Medžlis Islamske zajednice Kiseljak                                                                                           Banka primaoca: UniCredit banka – agencija Fojnica                                                                                                                                          Broj računa: 3389002211291065                                                                                                                                              Sa naznakom: Uplata za Centar Medžlisa IZ-e Kiseljak

Za uplate iz inostranstva:

Primaoc: Medžlis Islamske zajednice Kiseljak       Banka primaoca: UniCredit banka – agencija Fojnica

Broj računa: BA393382404812131637

SWIFT: UNCRBA 22

Sa naznakom: Uplata za Centar Medžlisa IZ-e Kiseljak

Knjiga vakifa za izgradnju Vakufsko-administrativnog centra Medžlisa IZ Kiseljak

zlatnu vakufnamu dobijaju vakifi koji uvakufe 20000 KM i više,

srebrnu vakufnamu dobijaju vakifi koji uvakufe od 10 do 20 hiljada KM,

bronzanu vakufnamu dobijaju vakifi koji uvakufe 5 do 10 hiljada KM,

počasnu vakufnamu dobijaju oni koji uvakufe od 1000 do 5000 KM.

KNJIGA VAKIFA ZA IZGRADNJU CENTRA MEDŽLISA IZ-e KISELJAK

PROJEKCIJA BROJA VAKIFA

IZNOS

PRETPOSTAVLJENI BROJ VAKIFA

UKUPAN IZNOS

Zlatna vakufnama

20.000,00 KM I VIŠE

5

100.000,00 KM

Srebrena vakufnama

10.000,00 KM – 19.999,99 KM

5

50.000,00 KM

Bronzana vakufnama

5.000,00 KM – 9.999,99 KM

10

50.000,00 KM

Počasna vakufnama

1.000,00 KM – 4.999,99 KM

300

300.000,00 KM

Ostali vakifi

UKUPNO

320

500.000,00 KM


Back To Top