skip to Main Content
Počela manifestacija Dani vakuba u BiH 2012.

Vakufska direkcija je prošle godine prvi put organizirala manifestaciju pod nazivom„Dani vakufa u BiH“. Manifestacija je održana u Sarajevu, Mostaru i Livnu. Trajala je od17. do 28. juna 2011. godine. Spomenuta manifestacija obilježena je kroz različite sadržaje kaošto su: naučni skupovi, okrugli stolovi, tribine, izložbe fotografija, promocija knjiga i dr. Cilj ove manifestacije je reafirmiranje društvene svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, te da se potakne njihova zaštita, promocija, ali i restitucija.

Imajući u vidu pozitivni odjek prošlogodišnje manifestacije i njen uspjeh, Vakufska direkcija i ove godine organizira manifestaciju „Dani vakufa u BiH“. Okosnicu manifestacije „Dani vakufa u BiH 2012“ činit će: promocija dokumentarnog filma o vakufima pod naslovom „Bosna je zemlja vakufa“,…

autorice Zehre Alispahić i scenariste Muhameda Halilovića, naučni skup omukatama ili vakufskim zakupninama, okrugli stolovi, tribine, promocija knjiga, prezentacijavakufskih projekata, hutba, te na kraju održavanje mevluda i poklanjanje hatme pred duše bh. Vakifa. Ovogodišnja manifestacije bit će održana u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci.

 

U Prilogu dostavljamo i sadržaj ovogodišnje manifestacije:

11.06.2012 – Ponedjeljak

14:00 – 14:45

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo SVEČANO OTVARANJE MANIFESTACIJE Obraćanje organizatora  i gostiju

14:45 – 15:30

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini

12.06.2012 – Utorak

19:00 – 19:45

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo

ISA-BEG ISHAKOVIĆ I NJEGOVI VAKUFI – 550 GODINA – Tribina

Predavač: dr. Ismet Bušatlić

19:45 – 20:15

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo REKONSTRUKCIJA ISA-BEGOVOG HAMAMA Video prezentacija budućeg izgleda Isa-begovog hamama

13.06.2012 – Srijeda

10:00 – 13:00

Fakultet islamskih nauka, Sarajevo MUKATE U BOSNI I HERCEGOVINI Okrugli sto

Teme i predavači:

1. ”Šerijatsko utemeljenje mukata” dr. Muharem Štulanović,

2. ”Primjena mukata sistema u vakufima, istorijski i savremeni prikaz u Turskoj”, dr. Rahman Ademi i Mevlut Džam

3. ”Idžaretejn  i mukata  zakupi Gazi Husrev-begovog vakufa”, Mustafa Vatrenjak

4. ”Mogućnost ponovnog uspostavljanja mukata

u pravnom sistemu u BiH”, Esad Hrvačić

5. ”Iznajmljivanje vakufa vakufu”, dr. Ismet Bušatlić

6. ”Ekonomska opravdanost  mukata”, mr. Senad Ćeman

19:00 – 20:00

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo

VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića

Promotori: dr. Fikret Karčić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović

14.06.2012 – Četvrtak

10:00 – 12:00

Bosanski kulturni centar, Tuzla

ULOGA GAZI TURALI-BEGOVA  VAKUFA U RAZVOJU TUZLE

Okrugli sto

Teme i predavači:

1. ”Turali-begovi vakufi”, mr. Kemal Bašić

2. ”Predstavljanje Gazi Turali-begove vakufname”, dr. Munir Mujić

3. ”Uzurpacija Gazi Turali-begova vakufa u Tuzli”, dr. Izet Šabotić

4. ”O urbanom  razvoju Tuzle”, mr. Rusmir Djedović

5. ”Prilike u Bosni sredinom XV vijeka sa posebnim  osvrtom  na Tuzlu i njenu okolinu”, dr. Midhat Spahić

12:15 – 13:00

Bosanski kulturni centar, Tuzla

VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića

Promotori: dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović

13:15 – 14:00

Bosanski kulturni centar, Tuzla

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini

15.06.2012 – Petak

13:00 – 13:45

Bosna i Hercegovina i dijaspora

HUTBA O VAKUFIMA

U svim džamijama u BiH i dijaspori

14:00 – 14:30

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka

VAKUFI U BANJOJ LUCI – NEKAD I SAD

Tribina

Predavač: dr. Sabira Husedžinović

14:30 – 15:15

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA

Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića

Promotori: dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović

15:15 – 16:00

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini

15.06.2012 – Subota

21:00 – 21:45

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo

DAN VAKIFA I LEJLETU-L-MI’RADŽ

Predavanje

21:45 – 22:15

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo

MEVLUD I HATMA DOVA

22:15 – 22:30

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo

ZATVARANJE MANIFESTACIJE

Back To Top