skip to Main Content
Najbolji učenik i vjeroučitelj u BiH iz predmeta vjeronauke iz Kiseljaka ( O.Š. Kiseljakl1)

Dana 03.06.2012. godine u Medresi „Osman ef. Redžović“ -Čajangrad / Visoko održano je Prvo takmičenje islamske vjeronauke na nivou Rijaseta.

Pobjednik Prvog finalnog takmičenja iz Islamske vjeronauke na nivou Rijaseta IZ u BiH je bila ekipa Travničkog muftijstva sa tri najuspješnija predstavnika, a najuspješniji vjeroučitelj je bila mr. Enisa Gazija-Pajt iz OŠ „Kiseljak 1“ – Bilalovac

Takmičenje je organizirala Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta kao pokazatelj snage organiziranosti i uspješnosti nastavnog predmeta Islamska vjeronauka u odgojno-obrazovnom procesu.

Takmičenju se odazvalo osam ekipa, sa područja osam muftijstava, sa ukupno 24 učenika, koje su ujedno bile i predstavnici svojih muftijstava na ovom historijskom takmičenju.

Nakon što je stručna komisija Rijaseta pažljivo pregledala sve popunjene testove,re z ulčtati su pokazali da je Merjema Karalić iz Osnovne škole “Kiseljak 1” Bilalovac, Podbjednici u ekipnom takmičenju iz islamske vjeronauke su takođe iz uKiseljaka i iste škole: Karalić Merjema, Begović Zahida, Ivazović Sumeja, a njih je vodila mr. Enisa-Gazija Pajt.

Enisa je tri godine zaredom  proglašavana vjeroučiteljem SBK kantona, a ovaj put, na Prvom državnom takmičenju i najboljim vjeroučiteljem u BiH.

Od sraca čestitamo i djeci i vjeroučitelju, ali i direktoru i svim uposlenicima O.Š. Kiseljak 1 sa željom da i u buduće postižu što bolje rezultate.

Back To Top