skip to Main Content
Obuka koordinatora za rad s mladima

(CLPU, SARAJEVO, 6-9. MAJA 2012. GODINE)

Na temelju zaključka Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini br. 01-SM-07/2010 od 19. muharrrema 1431. h. g. / 04. januara 2010. godine, a koji se odnosi na institucionalni okvir islamskog edukativnog rada sa mladima, nakon temeljitih priprema i rada na razvijanju ovog projekta, Vjerskoprosvjetna služba pristupila je realizaciji obuke koja ima za cilj osposobiti koordinatore edukacijskih programa na nivou medžlisa Islamske zajednice.

Uspostavljanje novog institucionalno organiziranog islamskog edukacijskog rada s mladima….

nameće se kao nužnost u našem ukupnom islamskom radu i djelovanju u našim džematima. Da bi projekat uspostavljanja takvog rada mogao uspjeti, moramo imati koordinatore/voditelje svih aktivnosti koje će biti poduzimane na ovom planu.

 

Glavni imami, imami ili vjeroučitelji su od strane svojih medžlisa, odnosno glavnih imama, imenovani i oni, nakon ove specijalističke obuke, preuzmaju emanet koordiniranja i vođenja edukacijskih programa za mlade. Bit će to složen ali častan zadatak, emanet koji traži uporan rad, incijative, umijeća i ustrajnost. Od toga će uviliko ovisiti kontinuitet islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja koje započinjemo kroz mekteb i vjeronauku, a ovo vidimo kao sponu koju trebamo napraviti kako se naše mlade generacije ne bi gubile u besmislu života nakon što i formalno završe mekteb i vjeronaučnu nastavu u školi.

Polaznici obuke su u četiri dana intenzivnog rada prošli kroz mnogo sadržaja svrstanih u pet modula: upoznavanje sa okvirnim edukacijiskim programima koji još uključuju socijalne, kulturne i sportske aktivnosti, općom dimenzijom menadžmenta organizacije, menadžmenta u socijalnom radu, obrazovnog menadžmenta, te organizacije društvenih, kulturnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti za mlade s ciljem promoviranja vrijednosti, cjeloživotnog učenja i življenja vjere. Program obuke smo vrlo usredsređeno pripremali, pomno odabirali oblasti u kojima smo željeli educirati koordinatore, tragali za kompetentnim predavačima i trenerima, s njima usaglašavali tematiku i, nakon što smo sve to uradili metodologijom koja bi nas kvalitetno vodila ka postizanju ciljeva u realizaciji ovog novog a po mnogim karakteristikama i jedinstvenog edukativnog poduhvata u novijoj povijesti našeg rada, prustupili smo ralizaciji obuke.

Sada nakon obavljenog zadatka možemo biti zadovoljni i ponosni na ono što je urađeno. Napravit ćemo kvalitetnu analizu, slobodno bih mogao reći i ekspertizu svega što smo na polju uspostavljanja ovog novog institucionalnog edukativnog rada s mladima uradili do sada i na temelju toga nastaviti sa realizacijom ovog projekta koji bi, in ša-Allahu, te'ala, trebao biti kontinuirani proces u radu s mladim generacijama u skladu sa stvarnim potrebama i zahtjevima trenutka u kojem živimo.

Kao nositelj aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju ovog projekta mogu izraziti zadovoljsvo i zahvalnost predavačima: doc. dr. Senadu Softiću (Ekonomski fakultet u Sarajevu), prof. dr. Dželalu Ibrakoviću, prof. dr. Suadi Buljubašić i doc. dr. Saneli Bašić (Fakultet političkih nauka u Sarajevu), dr. Harisu Agiću (Pedagoški zavod u Tuzli), Hazimu ef. Krupaliji i prof. Nerminu Bašoviću kao i trenerima: Kadiću, Kuloviću, Šehoviću i Mahmutoviću (koji su realizirali modul iz oblasti sporta i rekreacije). Zahvalan sam i mr. Senadu Ćemanu, direktoru CLPU-a, Adilu ef. Pezeru, direktoru „Merhameta“ u Tuzli, mr. Ekremu Tucakoviću, rukovodiocu Službe za odnose s javnošću u Rijasetu, mr. Sehiji Dedović, direktorici „Nahle“ i prof. Remziji Pitiću, direktoru radija „Bir“ kao gostima-predavačima koji su ovoj obuci iz jednog drugog ugla davali sadržajne i korisne informacije. Zahvaljujem i mr. Muharemu ef. Omerdiću, rukovodiocu Vjerskoprosvjetne službe za pružanje podrške u samostalnom razvijanju ovog projekta. Dakako, zahvalan sam i polaznicima koji su kroz brojne radionice i diskusiju zapravo bili akteri i ovoj obuci dali posebnu živost te pomagali da se pravi trenutni balans između ponuđenog obimnog teorijskog znanja i realnog stanja u kojem će se vršiti impelementacija ovog projekta.

I na kraju bih dodao da sam dolazak na završnicu ove obuke i obraćanje reisu-l-uleme, dr. Mustafe ef. Cerića doživio kao izuzetno važan čin podrške i jasan signal da će Rijaset Isamske zajednice u BiH, kako god je imao sluha da odobri rad na ovom projektu, dati svu potrebnu podršku za nastavak ralizacije ovog uistinu velikog i značajnog projekta koji će, zapravo, biti jedan aktivni proces u našem misijskom radu i djelovanju.

Ibrahim Begović

preuzeto sa. www.rijaset.ba

Back To Top