skip to Main Content
Najava događaja: Mevlud u džematu Bilalovac

Džematski odbor džemata Bilalovac, kojeg sačinjavaju hadži Kasim Osmić, predsjednik, Avdo ef.Purišević, hadži Ramiz Osmić, Nusret Zrno i Samir Zrno, uveliko priprema tradicionalni mevlud, koji će se proučiti u Bilal džamiji – Bilalovac, u subotu 7.aprila, od akšama do jacije namaza.

Džematski odbor ovog džemata je jadan od vrijednijih na našem Medžlisu. U posljednje vrijeme je vrijedno radio na izgradnji imamskog stana pored džamije, a mevlud je najbolja prilika da zajedno sa svojim prijateljima i bračom po vjeri skupe snage za nastavag izgradnje, kako materijalne tako i duhevne prirode u ovom džematu.

Mevlud će učiti imami Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak.

Ovim putem pozivamo sve vjernike da dođu u Bilal džamiju i prisustvuju ovom ibadetu.

EHLEM VE SEHLEN!

Back To Top