skip to Main Content
ISLAMSKI CENTAR HANOVI-DONJE MOŠTRE

Povodom osnivanja omladinskog udruženja, Islamski centar Hanovi Donje Moštre raspisuje KONKURS za izradu logotipa i naziva  omladinskog udruženja.

Pozivamo sve zainteresovane koji imaju smisla i kreativnosti na ovom polju da se prijave i pošalju svoje prijedloge. Od kandidata se očekuje moderno i inovativno rješenje, koje će da predstavi novu snagu i dinamiku omladine, kao novog udruženja i kulturnog života u našoj sredini. Sve ostalo se prepušta kreativnosti učesnika, te se daje potpuna sloboda u kreaciji logotipa.
Što se tiče prijedloga za ime omladinskog udruženja, obavezno je da u svom nazivu sadrži pojam Islamski centar Hanovi.
Najuspješnije idejno rješenje će biti nagrađeno sa 50 KM, a o tome će odlučiti tročlana komisija.

Sve prijedloge slati na e-mail adresu: ichanovi@hotmail.com Konkurs je otvoren do 23.marta ove godine.

Dzemal Softic

Back To Top