skip to Main Content
Sjećanje:Prof. dr. Džemal Čehajić

Rođen je 26. 10. 1930. u Paležu kod Kiseljaka. Umro je 1989. godine.

Put do naučnog savjetnika Iraniste u Orijentalnom institutu u Sarajevu prešao je tiho, znalački i dostojanstveno. Bio je zapažen kao student orijentalne filologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu već 1955. godine kad je stigao jednako kao kada je 1959. godine s odličnim uspjehom diplomirao.

Sjećaju ga se i na Gromiljaku gdje je dvije godine bio nastavnik, a vjerovatno i u Teheranu gdje je (1961-1965) odslušao doktoratski tečaj perzijskog jezika i književnosti. Tamo je i doktorirao tezom ‘’Utjecaj društvenog preobražaja na modernu perzijsku poeziju i prozu’’,…

 

 

ali mu doktorat kod nas nije priznat.Vrijedni Džemal je uradio novu doktorsku tezu i 1978. godine ju odbranio. Ovaj put bavio se problematikom tesawufa na našim terenima i tako je nastalo njegovo značajno djelo ‘’Derviški redovi u jugoslavenskim zemljama sa posebnim osvrtom na BiH’’.

Profesor dr. Džemal Čehajić je bio predsjednik Naučnog vijeća Orijentalnog instituta u Sarajevu, član Fonda za izdavanje uđbenika Univerziteta u Sarajevu, član redakcije POF-a.

Nekoliko godina je bio predavač tesawufa na Islamskom teološkom fakulteteu u Sarajevu i asistent za Perzijski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Učestvovao je na međunarodnim skupovima koji su bili vezani za derviške redove, kao što je Tunis 1982, te Pariz 1985. godine.

Knjigu Bulbulistan od Fevzija Mustarca, a koju je sa perzijskog jezika preveo dr. Džemal, možete pogledati  ovdje:

 

bulbulistan-fevzi-mostarac.pdf

 

Back To Top