skip to Main Content
Apel Vakufske direkcije upućen medžlisima

Prilikom radnih posjeta medžlisima Islamske zajednice u BiH, Vakufska direkcija je primijetila da na području pojedinih medžlisa IZ postoje velike površine neiskorištenog vakufskog zemljišta. Ta zemljišta se djelimično obrađuju ili se uopće ne obrađuju. U odnosu na prethodne godine i u ovom segmentu iskorištavanja vakufskih parcela dešavaju se određene promjene,…

određeni medžlisi su uspjeli unaprijediti vakufske parcele i zasaditi određene kulture na istim što je za svaku pohvalu. Vakufska direkcija je svjesna da za unapređenje trebaju i finansijska sredstva te je svjesna činjenice da određeni medžlisi nemaju finansijskih sredstava za redove aktivnosti. Međutim želimo napomenuti da se i ovo može prevazići naročito preko džemata gdje bi džematlije zajedničkim snagama i zajedničkim radom doprinijeli unapređenju vakufa.

Obzirom da je zimski period na izmaku i da će uskoro nastupiti period sjetve i sadnje, Vakufska direkcija i ove godine ponovo apeluje na medžlise IZ da analiziraju mogućnosti sadnje određenih kultura na vakufskom poljoprivrednom zemljištu. Na ovaj način bi se spriječilo eventualno zarastanje vakufskog zemljišta, a ujedno bi se ekonomski iskoristilo i unaprijedilo. Adekvatnim iskorištavanjem vakufskog zemljišta razvija se i produžava egzistencija samog vakufa što je zasigurno bila i namjera vakifa. Ako ovome dodamo informacije o kriznim godinama u kojima se nalazi globalna privreda, možemo samo zaključiti da je ovaj vid iskorištavanja vakufskih parcela ekonomski isplativ i opravdan.

 

Naime, BiH je u skladu sa svojim geografsko-klimatskim karakteristikama pogodna za uzgoj raznih vrsta voća. Stoga, Vakufska direkcija predlaže svim medžlisima IZ da naprave analizu mogućnosti uzgajanja voća na određenim vakufskim parcelama. To podrazumijeva u prvom planu analizu pogodnosti zemljišta za sadnju voća. Ukoliko određeni medžlisi imaju vakufsko zemljište koje nije adekvatno iskorišteno a koje je po svojim karakteristikama pogodno za voćarstvo, zemljište treba iskoristiti u tu svrhu.

Kantonalna ministarstva poljoprivrede, kao i entitetska ministarstva, svojim budžetima su uplanirali subvencije za sadnju voća kao i povrat određenog procenta uloženih novčanih sredstava u sadnju voća. Ukoliko medžlisi nemaju vlastita sredstva za podizanje zasada voća, trebaju pripremiti projekat i isti proslijediti domaćim i drugim institucijama kako bi pokušali obezbijediti potrebna sredstva.

U ovom pravcu se trebaju usmjeriti naročito oni medžlisi IZ kod kojih se strategija razvoja općine bazira na poljoprivredi i voćarstvu.

– Vakufska direkcija je spremna pružiti svu pomoć koju je u mogućnosti pružiti i stojimo Vam na raspolaganju, poručio je direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović.

Preuzeto sa. www.rijaset.ba


Back To Top