skip to Main Content
Muhamed Karasalihović, simpatični dječak iz Bilalovca

ZASLUŽIO JE DA GA VOLI I SELO I GRAD, JER JE MUJEZIN MLAD

Devetogodišnji dječak Muhamed Karasalihović iz Bilalovca ima mnogo vrlina.Odličan je učenik trećeg razreda Osnovne škole “Kiseljak 1” Bilalovac, dobar je ribolovac, jer slijedi onu poslovicu, koja kaže:” Ako želiš čovjeku pomoći jedan dan, daj mu ribu da pojede, a ako mu želiš pomoći cijelu godinu dana, nauči ga da peca ribe”, dobar fudbaler…Ali, nama se najviše dopao zato što je odličan mujezin.

Muhamedovo umilno učenje imali smo priliku često slušati na podne namazu u prekrasnoj Bilal džamiji u  Bilalovcu.

 

Rado se rukuje sa starijim džematlijama i naziva selam, najljepši pozdrav dunjaluka i Ahireta.

Dženan i Muhamed

Zrači pozitivnom energijom, koju nesebično prenosi na sve oko sebe. Ima mnogo drugova i drugarica, a najradije se druži sa svojim rođakom Dženanom Softićem. Za ovako lijep Muhamedov odgoj zaslužni su, prije svih, njegova majka Alisa i babo hadži Osman,  zatim hadži Avdo ef.Purišević i učiteljica Aida.

Zaslužio je da bude cijenjen i poštovan, zaslužio je da napišemo ovaj pohvalni tekst o njemu, zaslužio je da ga voli i selo i grad, jer je mujezin mlad. Mujezinu će svjedočiti na Sudnjem danu, u njegovu korist, sve što ga je čulo,  živa i neživa priroda.

Dž. Softić

Back To Top