skip to Main Content
BZK “Preporod” Kiseljak

O NAMA

Općinsko društvo BZK „Preporod” Kiseljak je dobrovoljno nestranačko Udruženje i kao takvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, Ustavom i Statutom BZK „Preporod“ u BiH. Sjedište BZK „Preporod” Kiseljak je u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak odnosno džemata Kiseljak, adresa: ul. Bana Jelačića bb., 71 250 Kiseljak. BZK “Preporod” Kiseljak zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju odsutnosti ili bolesti predsjednika zastupanje i predstavljanje vrši zamjenik predsjednika, odnosno lice koje on odredi. Programski ciljevi Općinskog društva “Preporod” Kiseljak istovjetni su sa ciljevima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, a posebno:

Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;

Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;

 

Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;

Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;

Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;

Školovanje bošnjačke omladine u skladu s mogućnostima i potrebama bošnjačkog naroda;

Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;

Organiziranje i poticanje osnivanja kulturno-umjetničkih, sportskih i ekoloških društava i udruženja;

Obilježavanje značajnih datuma iz užeg i šireg prostora bošnjačke kulture;

Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim narodima svijeta, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;

Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;

Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opće kulturne riznice svijeta.

{AG}fotogalerija/preporod{/AG}

Back To Top