skip to Main Content
Kiseljak: Seminar o stanju vakufa u Bosni i Hercegovini

U četvrtak 27. oktobra 2011. godine u Kiseljaku je održan seminar za imame i predstavnike džematskih odbora sa prostora medžlisa IZ-e Kiseljak, a gosti su bili direktor Vakufske direkcije hfz. Senaid Zajimović i njegovi saradnici. Govorilo se o stanju vakufske imovine u BiH i planovima za budućnost.

Seminar je održan na inicijativu Izvršnog odbora medžlisa IZ-e Kiseljak, a neposredno prije istog održan je radni sastanak sa rukovodstvom Medžlisa.

Nakon proučenog ašareta od strane Šaban ef. Šljivara, prisutnima se obratio glavni imam Muhaerem ef. Sijerčić i predsjednik medžlisa Admir Čeho. Muharem efendja je istakao da su svi vjerski objekti u Kiseljaku i Kreševu bili porušeni i devastirani, te da je završena obnova i rekonstrukcija svih vjeskih objekata ili je u nekim džematima pri kraju.

O značaju vakufa je direktor Vakufske direkcije između ostalog rekao:

“ Bosna i Hercegovina je zemlja vakufa i jedna je od rijetkih u svijetu gdje 1/3 ukupne površine zemlje čine vakufi. Poslije agresije na BiH IZ-a je raspolagala sa samo 5% svoje imovine, a danas sa 20% . Na nama je obaveza da vidimo šta je sa preostalom imovinom i ko je sada i kako koristi. Opšte je poznata stvar da i danas neki gradovi u svom imenu imaju prefix Vakuf ( Gornji i Donji Vakuf), da je iz naziva od 15 gradova ovaj prefix izbačen. Tako je Sanski Most bio prvobitno Vakuf, pa je nekome to smetalo. Ono što je naša najveća preokupacija jeste Zakon o restituciji i pitanje zašto se on ne donosi? Prije 20 godina to je obećano, ali se još nije ispunilo. Najveći dio vakufske imovine je u rukama države. Naša je namjera vratiti ono što je naše i da Islamska zajednica koristeći svoju imovinu pomaže drugima kojima je pomoć potrebna.

Od dolaska Austro – Ugarske 1878. godine pa do danas svaka vlast uzurpira vakufsku imovinu. Svakako je to najizražajnije bilo u komunističkom sistemu. Istina je da i kod nas ima problema koje treba popraviti i adekvatno se brinuti o imovini koja je u našem vlasništvu. Nalaziti moduse kako da neperspektivna imovina postane korisna. Unutar džamata se treba uraditi više da se, tamo gdje je to potrebno, posveti veća pažnja održavanju i čuvanju vakufa.

Naš je cilj u narednom periodu raditi na ukrupnjavanju vakufa. Manje vakufe iskoristiti i praviti transformaciju, te od njih kupovati korisnije vakufe, ali poštujući procedure i volje vakifa. Ukoliko u džematima ima takvih vakufa džematski odbor pokreče inicijativu ka medžlisu, medžlis prema Vakufskoj direkciji, a mi prema Rijasetu. To je procedura, ali i određena zaštita vakufa i želje vakifa. Nije moguća samovolja bilo kojeg pojedinca. Isto što se u vakuf ne smije dirati, uzurpirati, ne smije se dozvoliti njegovo propadanje. To je naša obaveza i na tome svi zajedno treba da radimo kako bi se u narednom periodu vidjeli rezultati.”

Na kraju je predsjedik Medžlisa Admir Čeho zahvalio gostima na dolasku i pružanju značajnih informacija po pitanju vakufa i prisutne upoznao o ulasku medžlisa IZ-e Kiseljak u priojekat uspostave elektronske baze podataka u kojoj će biti evidentirana sva vakufska imovina na teritoriji medžlisa, te da je sekretar Irham Čehajić na obuci za rad na programu uz koji će Vakufska direkcija medžlisu Kisaeljak, kao i svim ostalim medžlisima, donirati računarsku opremu vrijedu 2.000 KM.

Back To Top