skip to Main Content
Hfz. Merjema Aletić

Hafiza Merjema Aletić kći hfz. Salema, rođena je 12.12.1991. u Zenici. Osnovnu školu započela u Miljanovcima u Tešnju, prva 2 razreda, a završila u Bilalovcu, O.Š. “Kiseljak 1”.  2006 godine, upisuje  Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.

Hifz je počela učiti u drugom razredu medrese pred odgajateljicom hafizom Behijom Durmišević. Mlada hafiza je trenutno studentica na Internacionalnom fakultetu u Sarajevu, odsjek biologija i bioinžinjering.

Hifz je položila 26 septembra 2011. godine, pred komisijom u sastavu: hfz. Ismet ef. Spahić, hfz. Fadil Fazlić, hfz. Haso Popara, hfz. Mensur Malkić, hfz. Dževad Šošić i hfz Dževad Hrvačić, a 23 oktobra 2011. godine, u prepunoj džamiji u Brestovskom je upriličena i hafiska dova.

Back To Top