skip to Main Content
Preko 5.000 otvaranje našeg web portala

U petak 28.07.2011. godine je u Čaršijskoj džamiji u Kiseljaku je održana prezentacija web portala MedžlisaIZ-e Kiseljak, a već danas je isti potral otvoren i njegovi sadžaji prlegledani preko 5.000 puta.

Pisali smo o tome koliko nam je potreban jedan ovakav medij. Našu informaciju su prenijeli i drugi web portali, te Preporod. Ono što sa sigurnošću možemo ustvrditi je činjenica da iz dana u dan raste interes za vijesti sa našeg web portala i da je posjeta istome sve veća.

Od povratka u Kiseljak Bošnjaci žive u medijskoj blokadi. Ta blokada je najizraženija od javnih emitera. Poređenja radi, FTV i BHT1 su u 12 godina kako se obilježavaju godišnjice stradanja Bošnjaka našli za shodno da samo po jedanput dođu u Kiseljak.

Napravite eksperiment i nekoga iz Sarajeva pitajte da li zna za zločine nad Bošnjacima u Kiseljaku (Han Ploči i Grahivcima,  Rotilj kao logor isl.), pa ćete se uvjeriti o čemu se radi. Od deset nasumice ispitanih osam ništa ne zna i bude iznenađeno pitanjem. Neko želi da sakrije istinu, ili je ublažiti do krajnih granica. Do sada im  je po prilično dobro išlo.

Iz svega toga ova web portal nama u Kiseljaku i van njega je itekako važan. Stoga  nam je obaveza da svima koji posječuju ovu internet stranicu u buduće ponudimo još zanimljivih sadržaja, prije svega istinitih i pravovremenih informacija.

 

 

 

Back To Top