skip to Main Content
APEL ZA POMOĆ

Na našu adresu je stigao apel za pomoč našeg brata i kolege imama iz Tuzle pa ga želimo objaviti u cjelosti:

A P E L ZA P O M O Ć

SVIM LJUDIMA DOBROG SRCA ,

Obraćam se svim ljudima humanitarcima, ljudima koji su spremni pomoći drugom čovjeku u nevolji da sada pomognu i meni u novčanim dobrovoljnim prilozima.

Ja sam obolio od termalnog oboljenja oba bubrega i zbog toga sam na hemodijalizi od 2001.godine, već jedanaesta godina, a kako vrijeme odmiče sve je teže organizmu da podnosi hemodijalizu pa zbog toga su počeli obolijevati i drugi organi.

Jedini spas opstanka u životu je transplantacija bubrega u kliničkom centru u nekoj stranoj državi za šta treba izdvojiti 120.000,00 KM.

To je za mene u ovom trenutku neostvarivo, ali isto tako znam da u ovoj državi ipak ima puno humanih ljudi koji su spremni puno dati da bi spasili jedan život, ko spasi jedan nevin život kao da je spasio cijeli svijet, Bog nas stavlja na kušnju cijeli život i u dobru i u zlu, kada imaš pomaži drugima jer će onda i tebi Bog pomoći.

Svoje priloge možete uplatiti na žiroračune otvorene u Raiffeisen Bank dd

Za KM uplatu na žiroračun broj 1610250000000047 i račun broj 09-50-01922-4

I uplata iz inostranstva u stranoj valuti na:

RZBABA2S SWIFT IBAN:BA 391612250018027397 i broj računa 19250370333.

S poštovanjem,

KLIKOM NA IKONE ISPOD MOŽETE PROVJERITI MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE I DOZVOLU OD NADLEŽNE OPĆINSKE SLUŽBE ZA PRIKUPLJANJE POMOĆI.

Mišljenje ljekara

Dozvola za prikupljanje pomoći

Bego ef. Arnautović

 

Back To Top