skip to Main Content
Hfz doc. dr. Mujić Munir

Hfz Munir Mujić sin je Huseina i Munira – hanume. Rođen je 1. jula 1970. godine u Paležu – Kiseljak.

GHB medresu je završio 1988./89, a potom Filozofski fakultet (odsjek za orjentalistiku) u Sarajevu.  Muhaffiz mu je bio hfz Vehbija Šečerović. Hafiska dova je proučena 14. oktobra 1988. godine u Begovoj džamiji. Tada je hfz Munir bio maturant GHB medrese. Nakon završenog fakulteta jedno vrijeme je radio kao profesor arapskog jezika u GHB medresi, a kasnije kao osistent za arapski jezik na Filozofskom fakutetu.

Munir Mujić je trenutno šef katedre na filozofskom fakultetu u Sarajevu za arapski, turski i perziski jezik.

 

Back To Top