skip to Main Content
hfz. dr. Džemail Ibranović

Hfz. dr. Džemail Ibranović, sun Zihne  i Baha -hanume, rođen je 22. oktobra 1966. godine u Kazagićima kod Kiseljak. Gazijinu medresu je završio 1984/85. godine, a poslije toga je diplomirao na FIN-u 1991. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 2002, a zatim i doktorirao.

Hifz je položio 1992. godine, a muhafiz mu je bio Hamfdija ef. Begić.

Imam je Šarene džamije u Travniku, a jedno vrijeme je bio i profesor kiraeta u Elči Ibrahim – pašinoj medresi u Travniku.

Preveo je djelo “tajne učenja Kur'ana” od Gazalija.

Back To Top