skip to Main Content
Hafiz Salem Aletić

Hfz. h. Salem Aletić je sin Hasana i Aiše, rođen 24. septembra 1968. god. u Živčićima, općina Fojnica. Osnovnu školu je završio u Kačunima kod Busovače, a “Gazi Husrev-begovu” medresu u Sarajevu, 1987. godine.

Hifz je počeo učiti u drugom razredu medrese pred muhafizom hfz. Ismailom Fazlićem, pred kojim je prešao pola Kur'ana, jer je ovaj hafiz preselio na ahiret, pa je nastavio učiti pred muhafizom hfz. Mahmudom Traljićem. Hifz je položio pred hafiskom komisijom u septembru 1986. god., a hafiska dova je proučena 23. novembra 1986. god. u Begovoj džamiji u Sarajevu. Prisutnima se obratio i diplomu uručio predsjednik Mešihata, Senahid Bristrić.

Prva služba hafiza Aletića, u svojstvu imama, muallima i hatiba bila je u rodnom mjestu, Živčićima, gdje ostaje od 1. januara 1989. god. do kraja jula iste godine. Zatim, prelazi u džemat Gnjuse, MIZ-e Zenica, gdje radi kao imam, muallim i hatib sedam godina i tri mjeseca. Nakon toga prelazi za imama, muallima i hatiba u džemat Donji Miljanovci, MIZ-e Tešanj, gdje ostaje tri godine i jedan mjesec. Poslije ovog džemata, hafiz Aletić je prešao u džemat Brestovsko, MIZ-e Kiseljak, gdje živi i radi kao imam, muallim i hatib.

Hafiz Aletić je oženjen i ima troje djece. Najstarija kćerka Merjema, svršenica GHB medrese i krenula je njegovim stopama, uči hifz.

Hafiz Aletić je bio muhafiz slijedećim hafizima: hfz. Safetu Husejnoviću (imam Sejmenske džamije u Zenici), hfz. Seadu Šahinoviću (imam u Janjićima kod Zenice) i hfz. Nijazu Malagiću (imam Avdi-pašine džamije u Tešnju)

Back To Top