skip to Main Content
Dani vakufa u Bosni i Hercegovini

Danas (17. juna 2011. godine) počinje manifestacija “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” koja će trajati do 28. juna 2011. godine. Kroz različite kulturno-obrazovne sadržaje organizator ove manifestacije Vakufska direkcija želi aktuelizirati pitanje vakufa i vakufske imovine u BiH.

Program manifestacije će se realizovati u Sarajevu, Mostaru i Livnu. Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju imala i ima veliki broj vakifa koji su na nesebičan način vakufili svoju imovinu ili njen dio u opće korisne svrhe. Većina starih gradova u našoj zemlji svoj nastanak i razvitak vezuju za pojavu nekog vakufa, odnosno uz ličnost vakifa.

Prvi sadržaj kojim se najavljuje manifestacija „Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” je današnja hutba u svim džamijama u BiH i bošnjačkoj dijaspori o temi „Važnost vakufa i uvakufljenja”.

Više informacija programskom sadržaju kao i terminima održavanja aktivnosti u okviru ovogodišnje manifestacije „Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” možete naći na linku ispod:

– Manifestacija „Dani vakufa u Bosni i Hercegovini”, 2011. godine

Back To Top